Karta Polaka to dokument uprawniający osobę nieposiadającą obywatelstwa polskiego do korzystania ze wszystkich przywilejów, jakie mają obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej. Karta Polaka jest wydawana na wniosek osoby zainteresowanej, która spełnia określone warunki. Do korzystania z karty polaka uprawnione są osoby, które ukończyły 18 lat i mają stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Karta Polaka jest ważna przez 5 lat od daty jej wydania. Karta Polaka uprawnia obywateli do podjęcia pracy w dowolnym kraju Unii Europejskiej bez konieczności uzyskiwania konkretnego zezwolenia. Obywatel ma też możliwość korzystania ze swobody przepływu towarów, usług i kapitału na terenie całej Unii Europejskiej.

Zalety posiadania Karty Polaka

  • korzystanie ze wszystkich przywilejów, jakie mają obywatele państw członkowskich UE,
  • bezpłatna opieka zdrowotna we wszystkich krajach UE,
  • studiowanie na takich samych zasadach jak obywatele krajów UE,
  • wsparcie finansowe dla osób powracających do kraju po studiach,
  • podjęcie pracy w dowolnym kraju UE bez konieczności uzyskiwania konkretnego zezwolenia,
  • swoboda przepływu towarów, usług i kapitału na terenie całej UE.

Karta Polaka dla obcokrajowców to bardzo korzystna wizytówka Polski na świecie. Pozwala ona na korzystanie z przywilejów, które mają obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej. Karta Polaka jest ważna przez pięć lat od daty jej wydania i można ją odnawiać.

Jak otrzymać Kartę Polaka?

Karta Polaka może być otrzymana na podstawie karty pobytu lub zezwolenia na pobyt czasowy, jeśli obcokrajowiec:

  • posiada ważny paszport polski,
  • ukończył 18 lat,
  • posiada źródło utrzymania oraz miejsce zamieszkania w Polsce.

Obywatel ma prawo do korzystania ze wsparcia finansowego dla osób powracających do kraju po studiach. Posiadanie karty polskiej otwiera wiele drzwi, dlatego warto ją posiadać.

Korzystanie z karty polaka jest bardzo korzystne dla obcokrajowców. Pozwala ona na korzystanie ze wszystkich przywilejów, które mają obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej. Karta Polaka jest ważna przez pięć lat od daty jej wydania i można ją odnawiać.