Mimo że aluminium jest najbardziej rozpowszechnionym metalem na naszej planecie, czyste aluminium nie występuje w naturze. Atomy aluminium łatwo łączą się z innymi metalami, tworząc związki. Jednocześnie niemożliwe jest wyizolowanie aluminium poprzez zwykłe stopienie związków w piecu, jak to ma miejsce na przykład w przypadku żelaza. Proces produkcji aluminium jest o wiele bardziej skomplikowany i wymaga ogromnych ilości energii elektrycznej. Z tego powodu huty aluminium są zawsze budowane w pobliżu źródeł energii, zwykle elektrowni wodnych, które nie zanieczyszczają środowiska. Blacha aluminium Warszawa – jak odbywa się produkcja?

Blacha aluminium Warszawa – produkcja

Wytapianie to proces, podczas którego aluminium jest pozyskiwane z tlenku glinu. Wytop odbywa się w stalowych kotłach redukcyjnych wypełnionych roztopionym elektrolitem, w których za pomocą anod węglowych przepuszcza się prąd elektryczny przez elektrolit. Następnie do stopionej powierzchni dodaje się tlenek glinu. Prąd elektryczny powoduje osadzanie się stopionego aluminium, które może być zbierane i odsysane. Stopione aluminium jest następnie wylewane do form w celu uformowania wlewków odlewniczych. Teraz można je dalej rafinować w celu uzyskania czystego aluminium lub wykorzystać do produkcji stopów z innymi metalami. Większość aluminium jest stopiona z innymi pierwiastkami. Dzięki stopom aluminium można znacznie zwiększyć jego twardość i wytrzymałość. Blacha aluminiowa to produkt powstały w wyniku sprasowania i walcowania materiału aluminiowego pod dużym ciśnieniem. Ogólnie rzecz biorąc, blachy aluminiowe są lekkie, ale wystarczająco wytrzymałe, aby można je było wykorzystywać w szerokim zakresie zastosowań. Wyjątkową wszechstronność blach aluminiowych zwiększa łatwość ich instalacji i konserwacji.