Energia słoneczna jest zdecydowanie czystym odnawialnym źródłem energii i jest ważnym rozwiązaniem dla wielu krajów, które jej potrzebują. Panele słoneczne można również instalować na budynkach, co może pomóc w zmniejszeniu śladu węglowego. Jednak nie wszystkie budynki są przystosowane do montażu paneli słonecznych, więc skargi dotyczące instalacji są nieuniknione.

Audyty reklamacyjne instalacji fotowoltaicznych pozwalają firmom lub osobom fizycznym dowiedzieć się, czy ich instalacja została wykonana prawidłowo i czy zastosowano się do zaleceń. Audyty pomagają również firmom uniknąć reklamacji w przyszłości, edukując je o potencjalnych kwestiach związanych z instalacją systemu w przyszłych projektach. Podczas wykonywania audytu reklamacyjnego instalacji fotowoltaicznej sprawdza się, czy:

  • instalacja została poprawnie zamontowana
  • konstrukcja budynku jest odpowiednia do montażu paneli słonecznych
  • system działa prawidłowo
  • napięcia na wejściu i wyjściu są prawidłowe
  • okablowanie jest poprawne
  • ogniwa fotowoltaiczne są odpowiedniej jakości
  • inwerter działa prawidłowo
  • system monitoringu jest włączony

Audyty reklamacyjne instalacji fotowoltaicznych obejmują zazwyczaj: raport, zdjęcia, listę zastosowanych części, certyfikaty producentów oraz schemat instalacji. Audyt powinien być wykonany niezależnie od tego, czy instalacja fotowoltaiczna została zamontowana przez firmę specjalizującą się w tego typu instalacjach, czy przez samych użytkowników. Podsumowując, audyty reklamacyjne instalacji fotowoltaicznych są niezbędne dla każdego, kto ma taki system zainstalowany na swoim budynku. Audyt powinien być wykonany przez profesjonalistę, który zna się na systemach fotowoltaicznych i jest w stanie szybko znaleźć potencjalne problemy. Audyty reklamacyjne instalacji fotowoltaicznych to nie tylko sprawdzenie poprawności działania systemu, ale również edukacja użytkowników o możliwych problemach, które mogą wystąpić podczas eksploatacji instalacji.