Osuszanie terenu to zabieg mający na celu usunięcie nadmiaru wody z powierzchni gruntu. Może być ono prowadzone za pomocą specjalnych maszyn (np. osuszaczy), ale też poprzez spryskiwanie powierzchni wodą lub sadzą. Osuszanie terenu jest szczególnie ważne w przypadku terenów, na których prowadzi się budowę lub rolnictwo.

Woda jest niezbędna do życia, ale jej nadmiar może powodować wiele problemów. Przede wszystkim osuszanie terenu pozwala uniknąć zalewania budynków i terenów inwestycyjnych, a także zmniejszyć ryzyko powstania skutków katastrof naturalnych. Ponadto osuszanie terenu pozwala na lepsze wykorzystanie powierzchni, poprawę jakości gleby oraz zwiększenie plonów.

Kiedy należy osuszyć teren?

Zazwyczaj osuszanie terenu jest konieczne wówczas, gdy poziom wody gruntowej znajduje się powyżej naturalnego poziomu osadzenia. Może to być spowodowane opadami atmosferycznymi lub roztopami śniegu i lodu. Na osuszanie terenu decyduje się również właściciel gruntu, jeśli zależy mu na poprawie warunków zabudowy czy rolnictwa.

Jak osuszyć teren?

Możliwe jest osuszanie terenu za pomocą specjalnych maszyn (np. osuszaczy), ale też poprzez spryskiwanie powierzchni wodą lub sadzą. W przypadku osuszaczy, stosuje się je do osuszania dużych obszarów – np. budowli, hal produkcyjnych czy lotnisk. Natomiast spryskiwanie terenu wodą lub sadzą jest metodą stosowaną do osuszania małych powierzchni – np. ogrodów, działek rekreacyjnych czy placów budowy.