Wielu ludzi uważa, że księgowość to po prostu śledzenie pieniędzy, ale to o wiele więcej. Jednak jest to coś znacznie więcej. Księgowość to proces rejestrowania, klasyfikowania i podsumowywania transakcji finansowych w celu dostarczenia informacji przydatnych do podejmowania decyzji biznesowych. Księgowość jest również znana jako język biznesu.

Wszystkie firmy, niezależnie od tego, czy są nastawione na zysk, czy nie, muszą być w stanie rozliczać się ze swoich finansów. Księgowość jest wykorzystywana przez organizacje non-profit do podejmowania decyzji o tym, jak alokować fundusze w celu maksymalizacji zysków. Organizacje non-profit wykorzystują również rachunkowość do określania, jak alokowane są zasoby, aby realizować swoje misje.

Są trzy główne typy: bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. Bilans przedstawia aktywa firmy w danym momencie. Rachunek zysków i strat przedstawia przychody i koszty firmy w danym okresie czasu. Raport z przepływów pieniężnych pokazuje, jak przepływy i wypływy pieniężne zmieniały się w czasie.

Księgowość jest istotna, ponieważ dostarcza informacji biznesowych, które mogą być wykorzystane do podejmowania decyzji. Księgowość jest językiem biznesu, który umożliwia przedsiębiorstwom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących miejsca alokacji zasobów. Istnieją trzy główne rodzaje sprawozdań finansowych: bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. Każdy rodzaj oferuje różne informacje, które mogą pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących alokacji zasobów. 

https://bz-consulting.pl/