Cukrzyca to stan, w którym osoba ma wysoki poziom cukru we krwi. Jest to spowodowane tym, że organizm nie produkuje wystarczającej ilości insuliny, aby obniżyć poziom cukru we krwi.

Istnieją dwa rodzaje cukrzycy: typu 1 i typu 2. Cukrzyca typu 1 występuje, gdy trzustka przestaje produkować insulinę, natomiast cukrzyca typu 2 występuje, gdy organizm staje się odporny na insulinę lub nie produkuje jej w wystarczającej ilości.

Leczenie cukrzycy polega na utrzymaniu prawidłowego poziomu cukru we krwi. Może to oznaczać przyjmowanie insuliny, stosowanie diety i ćwiczeń oraz regularne monitorowanie poziomu cukru we krwi.

Osoby z cukrzycą muszą również uważać na inne czynniki, takie jak stres i choroby, które mogą powodować wahania poziomu cukru we krwi. Dlatego ważne jest, aby osoby z cukrzycą miały łatwy dostęp do glukometrów, aby mogły monitorować swój poziom cukru we krwi.

Leczenie obu typów cukrzycy polega na stosowaniu glukometrów i śledzeniu swojego poziomu cukru we krwi. Glukometr mierzy, ile glukozy (cukru) znajduje się w strumieniu krwi w danym momencie. Może on pokazać, czy poziom cukru we krwi jest zbyt wysoki lub zbyt niski, dzięki czemu można odpowiednio dostosować dietę, aby utrzymać go w ryzach, a także monitorować skuteczność leczenia.

Cukrzyca jest poważną chorobą, która może prowadzić do powikłań, takich jak zawał serca, udar mózgu, cukrzycowa neuropatia (uszkodzenie nerwów), cukrzycowy stop (stopa cukrzycowa) i ślepota. Dlatego też ważne jest, aby osoby z cukrzycą ściśle przestrzegały zaleceń lekarskich i stosowały się do zalecanej diety. https://phchd.com/